2a

Bioenergija


Poštovani, ovom internet prezentacijom želimo da predstavimo naš "Centar za energetsku medicinu i edukaciju Dr Toplica Topić", i da nešto više kažemo o bioenergetskoj terapiji. psihičkih oboljenja.

Bioenergetska terapija je apsolutno prirodna i jedina terapija bez nuspojava i nezeljenih efekata i kao takva ima veliki znacaj u prevenciji i liječenju svih fizičkih i psihičkih oboljenja. Kao što rekosmo,bioterapija je prirodna metoda liječenja, koja koristi bioenegiju kao sredstvo kojim se organizam dovodi u ravnotežu.
U prirodi sve teži ravnoteži !

Kada dođe do disbalansa u našem organizmu, tada nastaje bolest. Dakle, bolest je pojam koji nam govori o tome da nismo više u skladu sa prirodnom ravnotežom u nama. Jedan od načina, osim radikalne promjene životnih navika i načina razmišljanja, da vratimo stanje zdravlja tj. ravnotežu je i terapija bioenergijom.Djelovanjem materije od koje smo i sami napravljeni, tj. bioenergije,bioterapeut dovodi cjelokupni organizam u stanje sklada. Kada to postignemo tada oslobađamo u sebi prirodan mehanizam ozdravljenja koji se naziva imuni sistem ili naš “unutrašnji iscjelitelj”.

Jedino organizam može izliječiti samoga sebe, uz vanjsku pomoć na neki od načina, u ovom slučaju uz pomoć bioenergije. Mada bioenergija nije vidljiva kao gruba materija, ono što je nama bitno, kao i pacijentima, jeste mjerljivost i dokazivost njenog djelovanja.

U slučaju ove metode to se čini na jedan objektivan način, pomoću medicinskih nalaza od strane ljekara službene medicine. Dakle, ova metoda liječenja na neki način sarađuje sa klasičnom medicinom koristeći njene metode dijagnostike i dokazivosti,da je bioenergetska terapija, jedan od najefikasnijih načina liječenja poznat čovjeku..